The 2-Minute Rule for Casino

De Speler gaat ermee akkoord om 711 BV schadeloos te stellen voor enig verlies dat de Speler zou lijden in verband fulfilled de betalingen of wanbetalingen door de Speler of door oneigenlijk gebruik of misbruik van het Spelersaccount.

De Speler is te allen tijde op de hoogte dat zijn speelgedrag gemonitord wordt doorway de medewerkers en Verantwoord Spelen afdeling van 711 BV en is op de hoogte dat 711 BV de zorgverplichting heeft om in te grijpen wanneer er indicaties zijn van overmatig gokgedrag en mogelijkheid tot kansspelverslaving.

het individueel en persoonsgebonden account waarop de Speler transacties verricht en waarmee de Speler deelneemt aan de kansspelen op afstand van 711 BV.

Indien de Speler twijfels heeft betreffende de rechten en verplichtingen van zichzelf of van 711 BV die voortvloeien uit de Overeenkomst, informeert de Speler zich eerst vooraleer zich in te schrijven.

Elke keer de Speler verbinding maakt met de Web page moet het wachtwoord opgegeven worden om te kunnen worden geïdentificeerd door 711 BV. Alleen de login/gebruikersnaam kan op voorhand worden ingesteld.

de Website of de spelen, hun volledige of gedeeltelijke inhoud, niet te gebruiken voor illegale doeleinden of 10 nadele van de belangen van 711 BV, andere Spelers of derden.

De opname van het saldo dat beschikbaar is op het Spelersaccount van de Speler is afhankelijk van het bestaan en het behoud van een geldig Gebruikersaccount. 711 BV behoudt zich het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren.

711 BV behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Speler zijn verstrekt, about te dragen, ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechterlijke of administratieve beslissing.

Overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de link daftar judi online bca lidstaten, wordt er in het opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals weergegeven in artikel five van de Overeenkomst, wanneer de Speler het vakje voor "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;

In dit geval zal 711 BV de Spelers op voorhand inlichten en ervoor zorgen dat de garanties die worden aangeboden doorway de derde overnemer niet minder zijn dan de garanties die werden aangeboden door 711 BV.

Indien de Speler weigert om te worden gebonden doorway eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat de Speler akkoord fulfilled de onmiddellijke afsluiting van zijn Gebruikersaccount en stopt de Speler het gebruik van de Site en de spelen.

Als allerlaatste stap kunnen kunnen wij ook een aanvraag indienen bij de Kansspelautoriteit om jou onvrijwillig in te schrijven bij CRUKS.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan een nieuwe akkoordverklaring van de Speler. Indien de Speler deze wijzigingen niet wenst te accepteren dan geeft de Speler hiermee aan niet langer toegang te wensen tot de Web page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *